Na Hollands Diep en Park Magazine trekt Weekbladpers Media de stekker uit het tweemaandelijkse tijdschrift De Liefde. Het was te verwachten. De Liefde is dan weliswaar een mooi blad (vooral over de vormgeving ben ik enthousiast), maar inhoudelijk toch te beperkt om in deze tijd van dalende oplages succesvol te zijn. Bovendien valt er in alle andere bladen al zoveel over de liefde te lezen. Misschien was het beter geweest een jaarlijks of eenmalig magazine te maken?

Hoofdredacteur Ruud Hollander zei vorig jaar rond de lancering het wonderlijk te vinden dat er nog nooit een blad over de liefde was verschenen. En Partner dan? Het blad dat zo’n dertig jaar geleden zeer succesvol was? Geweldige formule, met als pijlers relatie (in de ruimste zin van het woord), gezondheid en seksualiteit. Partner verscheen maandelijks, was spraakmakend, vrijzinnig en verkocht goed. Maar dat was in een andere tijd. Toen er nog geen internet bestond en de meeste tijdschriftoplages een stijgende lijn vertoonden.

Over de liefde